Traviata 13.01.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej