Traviata 13.06.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki