Traviata 13.12.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki