Traviata 18.05.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej