Traviata 18.08.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej