Traviata 20.02.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej