Traviata 22.03.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki