Traviata 23.01.2011

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki