Traviata 23.06.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki