Traviata 25.02.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki