Traviata 30.08.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki