Traviata 30.11.2008

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki