Trubadur 10.12.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki