Trubadur 23.06.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki