Trubadur 24.01.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki