Turandot 04.05.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki