Tylko raz w życiu 20.11.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego