Ubu Rex 13.04.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada