Ubu Rex 20.05.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Obsada