Uprowadzenie z seraju 04.04.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego