Uprowadzenie z seraju 06.03.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego