Uprowadzenie z seraju 08.03.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego