Uprowadzenie z seraju 09.01.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego