Uprowadzenie z seraju 09.12.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego