Uprowadzenie z seraju 12.12.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego