Uprowadzenie z seraju 16.06.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego