Uprowadzenie z seraju 17.02.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego