Uprowadzenie z seraju 27.03.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego