Voci 16.03.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada