Wanda Borucińska

Wanda
Borucińska
Borucińska-Jackowska
  • Borucińska Wanda (fotografia)

  • Borucińska Wanda (fotografia)

Nota biograficzna

Wanda Borucińska, wiolonczelistka. Jest absolwentką Liceum Muzycznego w Warszawie i Konserwatorium w Leningradzie, które ukończyła z wyróżnieniem w 1968 r. Po powrocie do kraju podjęła pracę w orkiestrze Teatru Wielkiego. W latach 1970–1986 była koncertmistrzem grupy wiolonczel i, stosownie do potrzeb, wykonywała solistyczne partie wiolonczelowe przewidziane w operowych partyturach, m.in. w IV akcie Halki Moniuszki (1975). W latach 1996–2005, do przejścia na emeryturę, pełniła w orkiestrze funkcję zastępcy koncertmistrza wiolonczel. Zajmowała się też pracą pedagogiczną w średniej szkole muzycznej.

Jej siostra, Krystyna Borucińska, jest wybitną pianistką-kameralistką; przez pewien czas grały obie w fortepianowym trio, wiele koncertując.

 

Multimedia

Zdjęcia

  • Borucińska Wanda (fotografia)

  • Borucińska Wanda (fotografia)

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) Richard Wagner 05-03-1989

  • Wkładka obsadowa.„Jadwiga Królowa Polska” Karol Kurpiński 22-02-1985.

  • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 26-10-1975

  • Wkładka obsadowa „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 28-09-1987 drugie wznowienie 12-01-1987

  • Wkładka obsadowa „Turandot” Giacomo Puccini 26-01-1986

  • Wkładka obsadowa „Trojanki” Joanna Bruzdowicz 17-12-1985 pierwsze wznowienie 28-10-1984