Włoszka w Algierze 09.12.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki