„Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06
„Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06