„Cztery sonety miłosne” Tadeusz Baird 1972-12-21
„Cztery sonety miłosne” Tadeusz Baird 1972-12-21