„Historia żołnierza” Igor Strawiński 1972-02-18
„Historia żołnierza” Igor Strawiński 1972-02-18