"Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960
"Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960