„Łucja z Lammermoor” Gaetano Donizetti 05-03-1972
„Łucja z Lammermoor” Gaetano Donizetti 05-03-1972