„Oedipus Rex” Igor Strawiński 11-12-1965
„Oedipus Rex” Igor Strawiński 11-12-1965