Otwarcie Teatru Wielkiego w Warszawie 19-11-1965
Otwarcie Teatru Wielkiego w Warszawie 19-11-1965