„Stworzenie świata” Andriej P. Pietrow 1981-01-25
„Stworzenie świata” Andriej P. Pietrow 1981-01-25