„Wyrywacz serc” - Elżbieta Sikora 16-09-1995
„Wyrywacz serc” - Elżbieta Sikora 16-09-1995