Aida 15.02.2018 g. 20.00

Inscenizacja

Dubai Opera
g. 20.00

Obsada

Uwagi

występy gościnne Teatru Wielkiego-Opery Narodowej