Aida 28.10.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej