Aida 28.10.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki