Albert Herring 28.05.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego