Bogdan Ruśkiewicz

Bogdan
Ruśkiewicz
przygotowanie solistów pianiści, korepetytorzy solistów
27.11.1921
Warszawa
24.10.2007
Warszawa

Nota biograficzna

BOGDAN RUŚKIEWICZ (27 XI 1921 Warszawa – 24 X 2007 Warszawa), pianista – korepetytor solistów. Naukę muzyki rozpoczął przed wojną w Wyższej Szkole Muzycznej im. F. Chopina, kontynuował podczas okupacji, i po wojnie: w 1956 ukończył Wydział Fortepianu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (PWSM) w Warszawie. Wcześniej pracował już w zawodzie muzyka – był nauczycielem w szkołach muzycznych Nowego Bytomia (1946-1951), a następnie (1952-1954) akompaniatorem w koncertach ARTOS-u (przedsiębiorstwo pn. Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych ARTOS) i pianistą wydziałów wokalnych szkół muzycznych Warszawy.

W 1957 roku został przyjęty do Opery Warszawskiej jako korepetytor solistów i pozostał na tym stanowisku (od sierpnia 1963 w Teatrze Wielkim z siedzibą tymczasową przy ul. Nowogrodzkiej) przez długie lata. W okresie 1961-1963 godził to zajęcie z pracą korepetytora w Państwowej Operze Objazdowej. Począwszy od Madame Butterfly Pucciniego (1957) przygotowywał solistów przy trzydziestu premierach. Były wśród nich wystawienia oper Verdiego (Aida 1958 i 1966, Rigoletto 1960 i 1977, Don Carlos 1964), Moniuszki (Hrabina 1960 i 1982, Straszny dwór 1972 i 1983, Paria 1980), Donizettiego (Don Pasquale 1961, Łucja z Lammermoor 1972). W przedstawieniu Rozkwit i upadek miasta Mahagonny Weilla (1963) w scenie, która działa się w „Szynku, Gdzie Wszystko Wolno”, grał na pianinie Modlitwę dziewicy Tekli Bądarzewskiej (który to utwór cytowany jest w partyturze opery). Miał swój udział w przygotowaniu śpiewaków do ważnych premier w powojennych dziejach TW, jak Borys Godunow Musorgskiego (1960), Andrea Chénier Giordana (1961), Chłopi Rudzińskiego (1974), Narciso Scarlattiego (1978), Opowieści Hoffmanna Offenbacha (1982), Amadigi di Gaula Händla (1983), a także wieczoru baletowego (z udziałem chóru i solistów) w Międzynarodowym Roku Karola Szymanowskiego Mandragora, Mity, Harnasie (1982). W latach 1985-1992 był w Teatrze pedagogiem Chóru.

Śpiewacy cenili wysoko jego kompetencje. Nie tylko pomagał w nauczeniu się partii, ale był świetnym znawcą problemów wokalistyki.

Jego żoną była solistka Opery Warszawskiej, Janina Górnisiewicz.

Inscenizacje (31)

 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Hrabina, 26.06.1982
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Trubadur, 09.05.1970
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Don Carlos, 14.02.1964
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Tosca, 14.12.1969
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Don Carlos, 02.12.1965
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Aida, 31.08.1966
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Sprzedana narzeczona, 18.02.1968
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Eugeniusz Oniegin, 16.11.1967
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Hrabina, 28.05.1960
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Rigoletto, 29.10.1960
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Wesele Figara, 27.03.1983
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Bal maskowy, 13.02.1977
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Rigoletto, 18.12.1977
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Jaś i Małgosia, 22.11.1979
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Paria, 09.11.1980
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Opowieści Hoffmanna, 21.11.1982
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Amadigi di Gaula, 21.02.1983
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Mały kominiarczyk, 12.06.1983
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Borys Godunow, 30.09.1983
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Paziowie Królowej Marysieńki, 13.07.1984
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Don Pasquale, 21.02.1961
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Andrè Chènier, 22.04.1961
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Łucja z Lammermooru, 05.03.1972
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Chłopi, 30.06.1974
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Don Giovanni, 25.01.1976
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Straszny dwór, 31.12.1983
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Narciso, 22.10.1978
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Halka, 03.06.1953
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Straszny dwór, 25.06.1972
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Borys Godunow, 31.01.1960
 • przygotowanie solistów, pianista, korepetytor solistów, Cyganeria, 14.12.1980

Druki teatralne

 • Wkładka premierowa „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • Wkładka obsadowa - „Narciso” Domenico Scarlatti 18-02-1979

 • Wkładka obsadowa „Straszny dwór”- Stanisław Moniuszko 25-06-1972

 • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki

 • Program repertaurowy 01-1982 Teatr Wielki