Borys Godunow 16.06.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki