Borys Godunow 18.06.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki