Borys Godunow 23.06.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki