Borys Godunow 24.06.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki