Borys Godunow 30.09.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki